خانه » اطلاعیه اولین پیش فروش ایران خودرو در نیمسال دوم – مهر

اطلاعیه اولین پیش فروش ایران خودرو در نیمسال دوم – مهر

به اطلاع کلیه مشتریان محترم ونمایندگی هاي مجاز می رساند شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو از ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 98/07/15 آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول 1 : شرایط و برنامه فروش

جدول 2 :نرخ سود. شرایط ویژه بخشنامه

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف 20 روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

قیمت نهایی خودرو در این شرایط،در زمان تحویل خودرو مندرج در این بخشنامه و قرارداد تعیین خواهد شد .

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 98/07/15

بهترین راه ثبت نام ایران خودرو و ترفند های ثبت نام را می توانید در فیلم آموزشی ثبت نام ایران خودرو در قسمت محصولات سایت مشاهده کنید

پژو ٤٠٥اس_ال_ايكس
پيش پرداخت:٣٣٩،٠٠٠،٠٠٠ ريال
موعد تحويل: شهريور١٣٩٩
سود مشاركت: ١٥/٥٪؜

سمندLX
پيش پرداخت: ٣٣٣،٠٠٠،٠٠٠ريال
موعد تحويل: شهريور ١٣٩٩
سود مشاركت: ١٧٪؜

پژو ٢٠٦تيپ٢
پيش پرداخت: ٣٣٦،٠٠٠،٠٠٠ريال
موعد تحويل: شهريور ١٣٩٩
سود مشاركت: ١٦٪؜

پارس_سال
پيش پرداخت: ٣٩٠،٠٠٠،٠٠٠ريال
موعد تحويل: شهريور ١٣٩٩
سود مشاركت: ١٥/٥٪؜

پارس_ال_ايكس
پيش پرداخت: ٤٢٣،٠٠٠،٠٠٠ريال
موعد تحويل: شهريور ١٣٩٩
سود مشاركت: ١٥٪؜

٢٠٧دستی
پيش پرداخت: ٤٨٣،٠٠٠،٠٠٠ريال
موعد تحويل: شهريور ١٣٩٩
سود مشاركت: ١٥/٥٪؜

دنا
پيش پرداخت: ٤٤٢،٠٠٠،٠٠٠ريال
موعد تحويل: شهريور ١٣٩٩
سود مشاركت: ١٥٪؜

شرايط و محدوديت ها:
تنظيم صلحنامه امكانپذير نمي باشد

امكان تمديد موعد تحويل با رضايت مشتري (در صورت اعلام شركت)

ثبت نام كارتكس امكان پذير نميباشد

محدوديت سني متقاضي بالاي١٨سال

دارا بودن كواهينامه رانندگي

متقاضيان ثبت نام اين طرح نميبايست در ١٨ ماه گذشته از شركتهاي ايران خودرو و سايپا ثبت نام نموده باشند

avatar
   
اشاره به موضوع