خانه » ثبت نام پیش فروش ایران خودرو ویژه ۹ آذر

ثبت نام پیش فروش ایران خودرو ویژه ۹ آذر

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف 20 روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

قیمت نهایی خودرو در این شرایط،در زمان تحویل خودرو مندرج در این بخشنامه و قرارداد تعیین خواهد شد .
زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 98/09/09


سمند LX
پيش پرداخت: ٣٣٣،٠٠٠،٠٠٠ريال
سود مشاركت:.۱۷.۵٪؜

سمندEF7بنزيني
پيش پرداخت: ٣٤٩،٠٠٠،٠٠٠ ريال
سود مشاركت: ١۸٪؜

پژو 206 تيپ 2
پيش پرداخت:۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال
سود مشاركت: ١٦٪؜

پژو پارس سال
پيش پرداخت: ٣٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال
سود مشاركت: ١٥/٥٪؜

پژو پارس دوگانه
پيش پرداخت: ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال
سود مشاركت: ١۶٪؜

پژو 207 دستی
پیش پرداخت: ۴۸۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سود مشاركت: ١٥٪؜

avatar
   
اشاره به موضوع