خانه » طرح فروش فوری سایپا

شرایط فروش اقساطی محصولات سایپا روزهای ۶ و ۷ مهرماه

۱۳۹۸-۷-۶ ۱۲:۱۵:۳۷ +۰۰:۰۰۴ام مهر, ۱۳۹۸|Tags: , , |

اطلاعیه و شرایط فروش محصولات شرکت سایپا ۲۷ و ۲۸ شهریورماه

۱۳۹۸-۶-۲۷ ۰۲:۰۸:۴۸ +۰۰:۰۰۲۶ام شهریور, ۱۳۹۸|Tags: , , , |

شرایط فروش اقساطی محصولات شرکت سایپا ۲۵ شهریور

۱۳۹۸-۶-۲۵ ۰۳:۴۳:۵۰ +۰۰:۰۰۲۳ام شهریور, ۱۳۹۸|Tags: , , , |

طرح فروش فوری و اقساطی سایپا ۱۶ و ۱۷ شهریور

۱۳۹۸-۶-۲۲ ۱۳:۴۶:۲۶ +۰۰:۰۰۱۴ام شهریور, ۱۳۹۸|Tags: , , , |

شرایط فروش محصولات شرکت سایپا ۱۱ و ۱۲ شهریور

۱۳۹۸-۶-۲۱ ۲۲:۰۸:۱۶ +۰۰:۰۰۹ام شهریور, ۱۳۹۸|Tags: , , , |

اطلاعیه فروش نقدی و اعتباری سایپا ویژه ۷ شهریور

۱۳۹۸-۶-۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲ +۰۰:۰۰۵ام شهریور, ۱۳۹۸|Tags: , , , , |

اطلاعیه فروش شرکت سایپا اعتباری و نقدی ۵ شهریور

۱۳۹۸-۶-۲۱ ۱۵:۰۴:۱۳ +۰۰:۰۰۳ام شهریور, ۱۳۹۸|Tags: , , , , |

فروش فوری و اعتباری سایپا ۲۸ مرداد ۹۸ ساینا و سراتو

۱۳۹۸-۶-۲۱ ۰۳:۱۶:۴۰ +۰۰:۰۰۲۶ام مرداد, ۱۳۹۸|Tags: , , , |